Kan I blive ved med at ignorere et af verdens største sociale medier? Før I springer på, er der nogle ting, I skal vide.

Photo by Solen Feyissa on Unsplash
  • TikTok i tal
  • Indhold, der fungerer på TikTok
  • Nyhedsmedier, der allerede er på TikTok


Min video om projektlederen Vedat Kayali, der istandsætter brugt elektronik og forærer det væk, har rundet en million visninger. Hvad er det, der gør videoen til en organisk succes?

Vedat Kayali med en af de brugte mobiler, han istandsætter og forærer væk. Foto: Malte Jørstad/TV 2 Lorry
Vedat Kayali med en af de brugte mobiler, han istandsætter og forærer væk. Foto: Malte Jørstad/TV 2 Lorry

I midten af december, efter tre uger på Facebook, rundede videoen over 1 million visninger, +760.000 sete minutter, +47.000 reaktioner og +3.500 kommentarer.

Hvad kan man lære af de videoer, der præsterer atypisk godt?


Facebooks egne udmeldinger tyder på, at platformen kommer til at blande sig endnu mere i distributionen af nyheder i det kommende år.

Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Malte Jørstad

Brugerdata-specialist og videojournalist ved TV 2 Lorry. Følg med for tips til optimering af din organiske rækkevidde.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store